Łączenie z SOAP Webservices z autoryzacją Windows NTLM


15 lipca 2020 / Michał Kortas


Biblioteka PHP nadpisująca domyślną klasę SoapClient, wspierająca autoryzację za pomocą poświadczeń w domenie Windows.

Kod źródłowy: https://github.com/michalkortas/webservicentlm